Privacy

Lukas respecteert de Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Slechts wanneer de gebruiker van bepaalde diensten wil genieten (zoals o.a. ontvangen van nieuwsbrieven, bestellen van beelden, prints en geschenken) dient hij zijn persoonsgegevens aan Lukas - Art in Flanders VZW mee te delen. Lukas - Art in Flanders VZW behandelt deze gegevens zoals hierna beschreven en overeenkomstig de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

2. Vertrouwelijke verwerking

De persoonlijke gegevens die Lukas - Art in Flanders VZW verzamelt, zijn enkel deze die nodig zijn om aan de doeleinden van de verwerking te kunnen voldoen. Zij worden opgeslagen in een beveiligde, niet-publiek toegankelijke omgeving. De informatie wordt enkel voor interne doeleinden verwerkt en wordt niet langer bewaard dan nodig. Slechts de personen die deze informatie nodig hebben voor het verlenen van de gevraagde diensten kunnen het bestand raadplegen.

Lukas - Art in Flanders VZW geeft slechts persoonlijke gegevens door aan derden indien dit noodzakelijk is voor het bekomen van de door de gebruiker gevraagde dienst (bijvoorbeeld voor het verzenden van een print) of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke of politiediensten.

3. Doeleinden van verwerking

Lukas - Art in Flanders VZW verzamelt de gegevens teneinde haar bestaande en potentiële klantenbestand optimaal te kunnen beheren en zodoende met de gebruiker in contact te kunnen treden en een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden (zoals ontvangen van de nieuwsbrief, bestellen en ontvangen van beelden, prints en geschenken).

Lukas - Art in Flanders VZW verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden en een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen daartoe doorgegeven worden aan bedrijven waarmee Lukas - Art in Flanders VZW samenwerkt (bijvoorbeeld doorgeven van adresgegevens aan bedrijf die de prints of kunstgeschenken verstuurt). De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Lukas - Art in Flanders VZW. Als de gebruiker deze informatie niet wil ontvangen, kan dat per e-mail of per brief gemeld worden aan de webmaster.(zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die Lukas - Art in Flanders VZW toestuurt, is een rubriek of een link opgenomen worden via welke de inschrijving kan geannuleerd worden.

4. Toelating voor verwerking

Door zijn persoonsgegevens mee te delen, geeft de gebruiker aan Lukas - Art in Flanders VZW ondubbelzinnig de toestemming om ze te verwerken voor het hierboven vermelde doel.

Indien Lukas - Art in Flanders VZW deze persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee het samenwerkt, zal daarvoor uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor andere doeleinden.

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Op basis van deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u de website opnieuw bezoekt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zodanig in te stellen dat cookies niet geplaatst worden.

6. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht de gegevens die Lukas - Art in Flanders VZW over hem geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens kosteloos te laten corrigeren of zijn gegevens uit het bestand van Lukas - Art in Flanders VZW te laten verwijderen. Daartoe dient de gebruiker zich te wenden tot de webmaster:

Postadres:

Webmaster lukasweb.be

p/a Lukas - Art in Flanders VZW

Abrahamstraat 13, 9000 GENT

E-mailadres:

info@lukasweb.be

 

Lukas - Art in Flanders vzw behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder moment te veranderen.